کد پیگیری خود را وارد نمایید

کد وارد شده معتبر نمی باشد

ورود / ثبت نام
language
013-44508681

چشمه های آبگرم حاجی آباد

30 دکیلومتری شرق حاجی آباد

این چشمه در مسیر جاده بندرعباس ـ حاجی آباد در ۳۰ کیلومتری شرق حاجی آباد در دامنه کوه قرار دارد. آب آن از شکاف سنگ های آهکی مارنی خارج می شود و در ردیف آب های گوگردی معدنی است.