کد پیگیری خود را وارد نمایید

کد وارد شده معتبر نمی باشد

ورود / ثبت نام
language
013-44508681

قلعه فین

بندر عباس بخش فین

یک قلعه باشکوه، عجیب و اسرارآمیز در جنوب ایران. این ها شاید بهترین صفت هایی باشه که بشه با اون قلعه فین بندرعباس رو معرفی کنی. قلعه ای که در شهر فین بندرعباس و روی تپه بلندی قرار گرفته و خود رو به رخ تمام گردشگران این شهر می کشه. این قلعه و تپه طبیعی آن فضای بزرگی رو در بر می گیره که بیشترین طولش ۲۹۰ متر و بیشترین عرضش ۱۸۰ متره. از وجود برج هایی که در هر یک از گوشه ها قرار گرفته می شه حدس زد نقشه واقعی این قلعه چند ضلعی نامنظمی بوده که بوسیله برج های مدوری محافظت می شده. قدمت قلعه رو از روی سفال های بدست آمده می شه به قرون میانه اسلامی نسبت داد. دقیق تر رو بخواین می شه دوره ایلخانی و تیموری. با این حال، این بنا تا دهه های اخیر هم مورد استفاده خوانین منطقه قرار داشته. در حاشیه قلعه و بر روی دامنه تندش الحاقاتی از سده اخیر با اسکلت فلزی و آجر و سیمان و کاشی دیده می شه که در دوره های بعد به فضای قلعه افزوده شده.