کد پیگیری خود را وارد نمایید

کد وارد شده معتبر نمی باشد

ورود / ثبت نام
language
013-44508681

ارگ شیخ بهایی

جنوبشرقی شهر نجف آباد،محله جوی خارون

این ارگ از 6 برج کبوترخانه تشکیل شده است. این برج ها جزء آثار نادر کشور می باشد. ارگ در حصار باغی به مساحت 3000 مربع واقع شده است و هفت برج دارند، 6 تا از این برج ها در حقیقت کبوتر خانه اند .